Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Tạo Snippet cho VS C# 2005 bằng notepad

Code Snippet là một trong những công cụ tích hợp hỗ trợ cho việc lập trình trên môi trường .Net.
Với các snippet, các bạn có thể dễ dàng thêm một đoạn code mẫu, hoặc code thường dùng với chỉ vài "từ khóa". Sử dụng hiệu quả các code snippet có thể giúp người lập trình giảm tải trong việc gõ các dòng code dài dòng nhàm chán, giúp tiết kiệm thời gian và hiệu quả coding cao hơn.
Một số snippet có sẵn trong VS C# 2005:
"ctor" + tab -> tạo một constructor cho lớp hiện tại
"for" + tab -> chèn một block biểu thức lặp "for" vào vị trí hiện tại
.. bạn có thể nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + K + X để vào menu Insert Snippet và xem các snippet mặc định.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tạo một snippet thân quen cho mình. Dưới đây, mình xin giới thiệu cách tạo một snippet đơn giản bằng notepad:
Mục tiêu : một snippet với keyword: "pubm" để thêm một phương thức có dạng:
public <return_type> Method()
{
return <return_type>;
}
Step 1: mở notepad và soạn thảo mẫu xml sau:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
<CodeSnippet Format="1.0.0">
<Header>
<Title>pubm</Title>
<Shortcut>pubm</Shortcut>
<Description>Create public method</Description>
<Author>Hung.Trinh</Author>
<SnippetTypes>
<SnippetType>Expansion</SnippetType>
</SnippetTypes>
</Header>
<Snippet>

<Declarations>
<Literal Editable="true">

<ID>returntype</ID> <ToolTip>Return type</ToolTip> <Function></Function> <Default>void</Default>
</Literal>
<Literal Editable="true">
<ID>methodname</ID> <ToolTip>Method name</ToolTip> <Function></Function> <Default>MethodName</Default>

</Literal>
</Declarations>
<Code Language="csharp">
<![CDATA[public $returntype$ $methodname$ () { return ($returntype$)$end$; }]]>

</Code>
</Snippet>
</CodeSnippet>
</CodeSnippets>
trong rừng code này, bạn chỉ cần quan tâm các thẻ:
"Declarations" --> định nghĩa các field dùng trong code mẫu
"Literal" --> định nghĩa từng field sẽ dùng và thuộc tính của từng field
"ID" --> tên 1 field (ví dụ returntype --> khi dùng: $returntype$, methodname -> $methodname)
"Default" --> giá trị mặc định của 1 field (ví dụ returntype -> void, ..)
và vùng dữ liệu từ sau ký tự "[" của thẻ "<![CDATA[" đó sẽ là đoạn code mà bạn cần chèn. Ở đây đoạn code đó là :
public $returntype$ $methodname$ ()
{
return ($returntype$)$end$;
}
với "$returntype$", "$methodname$" là các field đã được định nghĩa trước trong phần "Declaration".
Step 2: lưu nội dung này lại với tên file là "pubm.snippet" và copy vào thư mục:
"../My Documents/Visual Studio 2005/Code Snippets/Visual C#/My Code Snippets"
hoặc vào VS C# 2005 -> Tools -> Code Snippets Manager.. -> Import, chỉ đường dẫn đến file "pubm.snippet".
Bây giờ mở một cửa sổ lớp trong C# 2005, bạn đã có thể tận hưởng snippet của mình bằng tổ hợp phím Ctrl + K + X, hoặc chỉ cần đơn thuần type: "pubm" + tab


Chúc bạn thành công.

1 nhận xét:

  1. I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

    Sorry for offtopic

    Trả lờiXóa