Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Code nhanh với Code Snippet từ VS .Net 2005

Để nâng cao hiệu quả thời gian code hơn, mình tìm hiểu và thấy chức năng Intellisence
Code Snippet của VS .Net 2005.

Code Snippet cung cấp một con đường tắt cho phép bạn chèn những đoạn code, thay
đổi một vài yếu tố cơ bản, cho một kết quả nhanh chóng và đúng mẫu vào rừng code
của bạn.

Từ cửa sổ soạn code, bạn có thể nhanh chóng bật danh sách snippet bằng phím tắt
Ctrl + K + X.Và để
thao tác nhanh với các snippet đã có sẵn, bạn chỉ phải đơn giản gõ đúng từ khóa,
rồi tiếp tục nhấn tab để chấp nhận snippet chèn code mẫu vào đoạn code của bạn.
Ví dụ: - từ khóa "ctor" + Tab --> tự động sinh code của method contructor trong
lớp hiện tạiHơn thế nữa, VS .Net cho phép bạn tự
add thêm những snippet theo thói quen code của từng cá nhân. Bạn có thể dễ dàng
soạn thảo 1 snippet thay cho đoạn code thân quen thường dùng, dễ dàng import vào
VS C#, và chuyên tâm hơn vào nội dung đoạn code. Có rất nhiều snippet mẫu được đăng trên mạng, hoặc bạn cũng có thể down hơn 400 C# snippet từ chính Snippet Library của Microsoft. Nếu muốn tự tạo một snippet của riêng mình, điều đó cũng dễ dàng thực hiện bằng tool Code Snippet Editor for C#, Confirguration Section Snippet hoặc cũng có thể tự tạo Snippet bằng notepad (updating).

1 nhận xét: