Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Bonus Games: Free Popcap games

Hôm nay được người bạn chỉ cách free-time các game con con popcap chơi giải trí. Mình phải lưu lại để nhớ chứ hông quên mất.
Bước 1: Bật thuộc tính show hidden files and folders của window explorer.
Bước 2: Lên Popcap site download về một game nào đó (giờ đang có game Plants vs Jombies rất hài)
Bước 3: Cài đặt game này vào máy (chỉ có next next và next), ví dụ cài vào C:\games\PnJ\ và tập tin chạy game sau khi cài đặt là "PnJ.exe". Mở sẵn một cửa sổ Window Explorer ở vị trí thư mục cài đặt game.
Bước 4: Chạy PnJ.exe để chơi game. Popcapgame chưa đăng ký sẽ hiển thị một màn hình lựa chọn đăng ký (Buy) hoặc chơi thử (Play trial). Chọn Play Trial, khi vào đến màn hình chính của game thì ... qua bước 5 nha.
Bước 5: Switch ra ngoài window explorer. Bây giờ trong cửa sổ Window Explorer đã mở lúc nãy sẽ thấy có 1 file thực thi ẩn có tên "popcapgame1.exe" (hoặc một file thực thi ẩn có dung lượng tương đối bằng (nhỏ hơn) dung lượng file thực thi game PnJ.exe)
Bước 6: Đổi thuộc tính của file popcapgame1.exe thành Read-Only và bỏ thuộc tính Hidden. Ok
Bước 7: Tắt chương trình game đang chạy (tắt luôn cửa sổ Trial Game của Popcap). Quay lại cửa sổ Window Explorer, xóa file PnJ.exe và đổi tên popcapgame1.exe thành PnJ.exe.
Bước 8: Thực thi game PnJ.exe và ... hưởng thụ cuộc chơi miễn phí he he he..

Làm thử vài chục game từ cổ chí kim bắn trứng, hứng kim cương, dương quả tiễn rocket, lẫn các
game mới hấp dẫn như heavy weapon, plants vs jombies, peg night đều okie ^_^. Thôi chơi game tiếp thôi, chơi hoài cháy máy quá. ^_^