Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Web PHP - Lập trình web PHP dễ dàng với Code Igniter - triển khai

Bắt đầu chập chững PHP, được người bạn giới thiệu framework PHP đơn giản là Code Igniter. Dưới đây là những ghi chú trong quá trình sử dụng:
Thông tin framework: http://codeigniter.com/
- Download trực tiếp: http://codeigniter.com/download.php
- Forum hỏi đáp: http://codeigniter.com/forums/
Khi download CodeIgniter về máy, bạn được tập tin CodeIgniter_{version}_.zip. Khi giải nén tập tin này, ta được 2 thư mục: "system", "user_guide" và 2 tập tin: index.php và license.txt
--> Thư mục "system" chứa toàn bộ kiến trúc framework cơ bản. Từ đây là nơi bạn bắt đầu mọi công việc lập trình Web với CodeIgniter.
--> Thư mục "user_guide" là toàn bộ hướng dẫn cơ bản của CodeIgniter cho người mới bắt đầu. Khi phát triển sản phẩm với CodeIgniter, thư mục này có thể bỏ đi.
--> Tập tin "index.php" là tập tin đầu vào mặc định cho framework CodeIgniter.
Các công cụ kèm theo để bắt đầu viết Web với CodeIgniter:
- PHP Server: xampp hoặc wamp server 2.0
- PHP Code IDE: NotePad++ hoặc Netbean 6.5 for PHP, Notepad

Tiến hành cài đặt Wamp Server 2.0, và xác định vị trí thư mục "www" của server sẽ là nơi triển khi web ở "http://localhost/"
Triển khai framework CodeIgniter:
- Giải nén tập tin CodeIgniter_{version}_.zip vào 1 thư mục (ví dụ "cibase") đặt ở trong "www".
- Cấu hình lại đường dẫn truy cập web cibase:
--> file: /cibase/system/application/config/config.php
line 14: $config['base_url'] = "http://localhost/cibase/";
Kiểm tra sự hoạt động của framework mới cài đặt:
- Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ: "http://localhost/cibase/", nếu framework CI đã cài đặt thành công, bạn sẽ thấy kết quả tương tự trang dưới đây:Code Igniter thật đơn giản chỉ có thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét